Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Inschrijven en Machtiging

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Ondergetekende:

Wenst in te schrijven als lid van de uitvaartvereniging de Laatste Eer te Heino per / /

Er is pas sprake van lidmaatschap nadat de entreegelden zijn voldaan. Indien ondergetekende of mede- ingeschrevenen op het moment van inschrijving lijden aan een ernstige ziekte, dan kan dit een belemmering voor het verkrijgen van het lidmaatschap vormen.

Nieuw in te schrijven leden:

+

Doorlopende Machtiging

INCASSANT:

Naam:
Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Adres:
Woolthuisweg 33
Postcode, Woonplaats:
8141 RX Heino
Land:
Nederland
Incassant ID:
NL94ZZZ05036678000
Kenmerk machtiging
Contributie Lidmaatschap Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Door akkoord te gaan met dit formulier geeft u toestemming aan:

  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer om doorlopend in de maand mei of juni een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie van het lidmaatschap en
  • Uw bank om doorlopend in de maand of juni een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Uitvaartvereniging De Laatste Eer.
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer om eenmalig voor de nieuw ingeschreven leden de entreegelden af te schrijven van de hieronder genoemde bank/giro rekening.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank om de voorwaarden.

 

Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van uitvaartvereniging De Laatste Eer Heino in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). U stemt  er mee in dat wij uw gegevens opnemen in een digitale database ten behoeve van de registratie en het kunnen uitvoeren van deze, door u afgegeven, machtiging.