Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Inschrijven en Machtiging

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Ondergetekende:

Wenst in te schrijven als lid van de uitvaartvereniging de Laatste Eer te Heino per / /

Er is pas sprake van lidmaatschap nadat de entreegelden zijn voldaan. Indien ondergetekende of mede- ingeschrevenen op het moment van inschrijving lijden aan een ernstige ziekte, dan kan dit een belemmering voor het verkrijgen van het lidmaatschap vormen.

Nieuw in te schrijven leden:

+

Doorlopende Machtiging

INCASSANT:

Naam:
Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Adres:
Woolthuisweg 33
Postcode, Woonplaats:
8141 RX Heino
Land:
Nederland
Incassant ID:
NL94ZZZ05036678000
Kenmerk machtiging
Contributie Lidmaatschap Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Door akkoord te gaan met dit formulier geeft u toestemming aan:

  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer om doorlopend in de maand mei of juni een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie van het lidmaatschap en
  • Uw bank om doorlopend in de maand of juni een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Uitvaartvereniging De Laatste Eer.
  • Uitvaartvereniging De Laatste Eer om eenmalig voor de nieuw ingeschreven leden de entreegelden af te schrijven van de hieronder genoemde bank/giro rekening.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank om de voorwaarden.