Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Lidmaatschap

Wilt u meebeslissen over de toekomst van Uitvaartvereniging De Laatste Eer? Tot uw 50ste levensjaar kunt u zich aanmelden als lid. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Momenteel bedraagt de contributie:

Wie zich na zijn 18de levensjaar aanmeldt, betaalt naast de jaarlijkse contributie een eenmalige bijdrage van € 23,00 (personen tot en met 29 jaar), € 68,50 (personen tot en met 39 jaar) of € 136,50 (personen tot en met 49 jaar).

Inschrijven