Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Telefoonnummer bij overlijden: 0572 39 19 99

Welkom

Welkom op de website van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Heino. Op deze website treft u allerlei informatie aan over wat te doen bij een uitvaart, onze vereniging en de voordelen van een lidmaatschap. per 1 januari 2020 zal Uitvaartvereniging De Laatste Eer haar activiteiten beëindigen. De uitvaarten zullen vanaf dat moment verzorgd worden vanuit Stichting Rouwcentrum Heino, het Afscheidshuus. Het meldnummer bij overlijden blijft bestaan.

Nieuwsberichten

29 okt

Opheffing uitvaartvereniging

In een boeiende en open discussie, tijdens een extra ledenvergadering op 28 oktober jl., is door de leden unaniem ingestemd met het opheffen van Uitvaartvereniging De Laatste Eer per 1 januari 2020. Dit door het afnemende vermogen, de dalende dekkingsgraad, het dalend aantal leden en de stijgende kosten.

 

Het Afscheidshuus, dat jaren dienst heeft gedaan als uitvaartlocatie voor de vereniging, zal zijn functie behouden. Zichtbaar zal er in Heino niets veranderen. De uitvaarten worden verzorgd door de eigen Heinose uitvaartverzorgers Nicole van der Sluis en Rik van der Vegt en de vrijwilligers zullen hun taken blijven uitoefenen. Het telefoonnummer bij overlijden blijft bereikbaar.

 

Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer wil alle leden bedanken voor hun steun en vertrouwen in de afgelopen jaren.

Vorige Nieuwsberichten

Een overlijden. Wat nu?

Als u te maken krijgt met het overlijden van een dierbaar persoon, dan komt er van alles op u af. Ineens moeten allerlei beslissingen worden genomen. Over sommige zaken heeft u goed nagedacht, maar bij andere belangrijke details heeft u wellicht nog nooit stilgestaan. Toch wilt u in die eerste dagen na het overlijden ook graag de ruimte hebben om het verlies een plekje te geven.

 

Wat is het dan fijn als je kunt terugvallen op de deskundige hulp van uitvaartvereniging De Laatste Eer! Dankzij onze eigen uitvaartverzorgers Nicole van der Sluis en Rik van der Vegt kunnen we u ontzorgen en garanderen we een mooie, respectvolle uitvaart. Uiteraard is het overleg met u daarbij maatgevend.

 

In het geval van een overlijden kunt u 24 uur per dag bellen met het centrale meldnummer 0572 391 999.

De Laatste Eer

Het laatste waarover u zich in geval van een overlijden zorgen wilt maken, is het kostenplaatje van een uitvaart. Ook nadien wilt u niet met allerlei onverwachte facturen worden geconfronteerd. Onze uitvaartverzorgers Nicole van der Sluis en Rik van der Vegt nemen je daarom graag bij de hand om de juiste keuzes te kunnen maken. Het is vooral van belang om het evenwicht te zoeken tussen wensen (van u en die van de overledene) en beschikbaar budget.

 

Of u wel of geen lid bent, wel of niet verzekerd bent, De Laatste Eer kan altijd uw uitvaart verzorgen. Het voordeel van een lidmaatschap is wel dat de nabestaanden van onze leden een uitkering ontvangen. Daarnaast geeft de vereniging korting op verschillende diensten en producten, zoals de kist, rouw- en volgauto’s, thuisopbaring en gebruik van het Afscheidshuus.