Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Veel gestelde vragen

per 1 januari 2020 zal Uitvaartvereniging De Laatste Eer haar activiteiten beëindigen. Onderstaande rechten zullen daarmee vervallen.

De uitvaarten zullen vanaf dat moment verzorgd worden vanuit Stichting Rouwcentrum Heino, het Afscheidshuus. Het meldnummer bij overlijden blijft bestaan.

Welke stappen moet ik ondernemen in het geval van een overlijden?

Nadat de arts de formaliteiten rond het overlijden heeft afgerond, is één telefoontje voldoende om het noodzakelijke traject in gang te zetten. Het centrale meldnummer is 0572 – 39 19 99. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Nadat de melding is doorgenomen, komt de uitvaartverzorg(st)er aan huis om samen met u de uitvaart voor te bereiden.

Hoe snel heb ik de financiële gevolgen van een uitvaart in beeld?

Als er sprake is van een overlijden van partner of familielid wilt u zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële gevolgen van een uitvaart. Heeft de overledene een uitvaartverzekering, dan horen we dat graag in het eerste gesprek. Wij nemen dan contact op met de verzekeraar en informeren u vervolgens over de mogelijkheden die de verzekering biedt. Samen met u nemen we de begroting door zodat u vooraf inzicht heeft in alle kosten en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Onze jarenlange ervaring zorgt er voor dat we bijzonder efficiënt te werk gaan en binnen diverse budgetten een hoogstaande uitvaart kunnen bieden.

Kan ik lid blijven als ik ga verhuizen?

Een verhuizing heeft geen invloed op het lidmaatschap. Uw uitvaart kan gewoon door De Laatste Eer worden verzorgd.

Wel is het van belang dat u het nieuwe adres doorgeeft aan het secretariaat van de vereniging.

Kan ik lid blijven als ik een uitvaartverzekering afsluit?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u lid blijven van Uitvaartvereniging De Laatste Eer. Na uw overlijden ontvangen uw nabestaanden de uitkering waarop u recht heeft. Voorwaarde is wel dat u altijd uw contributie heeft betaald.

Kan ik mijn pasgeboren kind ook aanmelden?

U kunt de geboorte van uw kind doorgeven aan het secretariaat. Mede-ingeschreven kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid en daardoor ook meeverzekerd.

Tot welke leeftijd kan ik lid worden?

U kunt zich tot uw 50ste levensjaar aanmelden als lid van Uitvaartvereniging De Laatste Eer. Meld u zich na uw 18de aan, dan betaalt u naast uw jaarlijkse contributie een eenmalige bijdrage van € 23,00 voor personen t/m 29 jaar, € 68,50 voor personen t/m 39 jaar en € 136,50 voor personen t/m 49 jaar.

Mag je als lid kiezen tussen een begrafenis of crematie?

U bent geheel vrij te kiezen tussen een begrafenis of crematie. De keuze heeft geen enkele invloed op de uitkering.

Wat moet ik doen als mijn kind lid is en 18 jaar wordt?

Als uw kind 18 jaar wordt, krijgt hij/zij een persoonlijke brief met de vraag of hij/zij lid wil blijven van Uitvaartvereniging De Laatste Eer. U hoeft zelf niets te doen.

Waarom is het in mijn belang lid te worden van De Laatste Eer?

Naast de uitkering, waar leden van De Laatste Eer bij overlijden recht op hebben, beschikken we over onze eigen uitvaartleiders. Zij zorgen – uiteraard in goed overleg met uw nabestaanden – voor een passende en persoonlijke uitvaart. De uitvaartleiders denken mee en dragen suggesties aan voor een vertrouwde manier van afscheid nemen. Samen met de overige medewerkers staan ze garant voor een vlekkeloos verloop van de uitvaart.

Wat heeft de uitvaartvereniging mij als lid te bieden?

Nabestaanden van leden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer ontvangen na uw overlijden een uitkering. Wordt de uitvaart door De Laatste Eer verzorgd dan ontvangen uw nabestaanden kortingen op verschillende diensten en producten, zoals de kist, rouw- en volgauto’s, thuisopbaring en gebruik van het Afscheidshuus. Uiteraard staan wij uw nabestaanden in deze moeilijke periode met raad en daad bij om de draad weer zo goed mogelijk op te pakken.

Hoe wordt de uitkering uitgekeerd?

Uw nabestaanden krijgen een factuur waarop alle diensten en producten, die zijn afgenomen voor uw uitvaart, staan vermeld. Op deze factuur brengen wij de uitkering van De Laatste Eer in mindering. Op uw verzoek kan De Laatste Eer ook zorgen voor inning van andere uitvaartverzekeringen. De door de uitvaartvereniging ontvangen bedragen brengen wij in mindering op uw factuur.

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De uitkering bedraagt momenteel €650,00 vanaf 18 jaar.

Als beide ouders lid zijn, is de uitkering bij het overlijden van een kind jonger dan 18 jaar € 325,00. Is één van de ouders lid, dan ontvangt u €165,00.

 

Wordt de uitvaart door De Laatste Eer verzorgd dan bedraagt de uitkering zelfs €1250,00 vanaf 18 jaar.

Als beide ouders lid zijn, is de uitkering bij het overlijden van een kind jonger dan 18 jaar € 625,00. Is één van de ouders lid, dan ontvangt u € 325,00.

Hoe hoog is de contributie?

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Momenteel is de contributie vastgesteld op:

  • € 13,00 per persoon;
  • € 5,00 per persoon tussen 18 en 24 jaar die als mede-ingeschrevene aansluitend zelfstandig lid wordt;
  • Gratis voor mede-ingeschreven kinderen tot 18 jaar.

Waarvoor dient het Afscheidshuus?

Het Afscheidshuus is een plek waar de overledene kan worden opgebaard. Het pand beschikt over 2 familiekamers waar in alle rust en beslotenheid op persoonlijke wijze afscheid kan worden genomen van de overledene. De voorbereiding voor de uitvaart, bijvoorbeeld het sluiten van de kist, kan in alle rust in de familiekamer van het Afscheidshuus worden gedaan. De familiekamers zijn een volwaardig alternatief voor opbaring in eigen huis. Ook kan het Afscheidshuus dienen als plek voor de condoleance. Er is een ruimte beschikbaar voor een ceremonie en eventueel voor een koffietafel na afloop van de uitvaart.

Hoe vaak mag ik de overledene in het Afscheidshuus bezoeken?

Dankzij ons sleutelsysteem kunt u de overledene tot de dag van de uitvaart zo vaak bezoeken als u wilt. U kunt ongestoord gebruik maken van de familiekamer, met haar faciliteiten, waarin de overledene is opgebaard.

Beschikt het Afscheidshuus over een ruimte voor een ceremonie?

Het uitvaartcentrum heeft de beschikking over een zaal voor een ceremonie of bijeenkomst voor groepen tot 70 personen. Deze ruimte beschikt over audiovisuele media en is naar ieders wens in te richten.

Kan ik mijn persoonlijke wensen ergens vastleggen?

U kunt uw wensen vastleggen in een codicil. Met dit persoonlijk document, waarin u de ideeën over de uitvaart kenbaar maakt, neemt u de nabestaanden veel zorgen uit handen. Dit codicil is op aanvraag gratis te verkrijgen.

Mag ik mijn uitvaart ook door een ander laten verzorgen?

Wenst u uw uitvaart niet door De Laatste Eer te laten verzorgen of kiezen uw nabestaanden voor een andere uitvaartverzorger, dan bedraagt de uitkering €650,00 vanaf 18 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt een uitkering van €325,00 wanneer beide ouders lid zijn. Is één ouder lid, dan bedraagt de uitkering €165,00.  Daarnaast kunt u geen aanspraak maken op de extra kortingen die de vereniging te bieden heeft op o.a. de kist, rouw- en volgauto’s, thuisopbaring en gebruik van het Afscheidshuus. Mocht er een andere uitvaartverzorger in beeld zijn dan dient deze melding te maken van deze consequenties.

Hoe kan ik mij afmelden als lid?

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Deze opzegging geschiedt schriftelijk (mag per email) aan het bestuur. De adresgegevens van ons secretariaat vindt u onderaan de pagina. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Wat zijn de gevolgen van het opzeggen van mijn lidmaatschap?

Wanneer u zich uitschrijft als lid van Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft u geen recht meer op de uitkering of de kortingen op de diensten en producten voor de verzorging van uw uitvaart. Uiteraard is het nog wel mogelijk om gebruik te maken van onze diensten.

Hoe gaat de betaling van de contributie in zijn werk?

De contributie wordt ieder jaar in de maand mei geïnd door middel van automatische incasso. Om bepaalde redenen is het mogelijk dat de incasso mislukt. In dat geval ontvangt u via de post een herinnering waarin we u verzoeken de contributie alsnog te voldoen. Heeft u na een tweede herinnering binnen 30 dagen nog niet betaald, dan volgt een aangetekende brief. Blijft u dan na 7 dagen nog in gebreke, dan zijn we genoodzaakt u uit te schrijven als lid van De Laatste Eer.